03.09.2023 განისაზღვრა „2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

2023–2024 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრისათვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2023  წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით.

02.09.2023 პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ! სასწავლო პროცესი ზსსუ-ში 16 ოქტომბერს დაიწყება

2023–2024 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისთვის  ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტებისთვის ზსსუ რექტორის ბრძანებით

29.08.2023 ამერიკის სავაჭრო პალატისა და მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის საუნივერსიტეტო სასტიპენდიო პროგრამა

გაცნობებთ, რომ მაკ-ჯორჯიამ ამერიკის სავაჭრო პალატასთან პარტნიორობით დააფუძნა სასტიპენდიო პროგრამა და აქვს შესაძლებლობა უზრუნველყოს იმ 20-30 სტუდენტის ფინანსური მხარდაჭერა, რომლებიც უნივერსიტეტში სწავლას დაფინანსების გარეშე ვერ შეძლებდნენ. დაფინანსების ფარგლებში მოხდება სწავლის საფასურის 100%-ის დაფარვა და ასევე ცხოვრების ხარჯების ნაწილობრივი უზრუნველყოფა.

28.08.2023 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - ზსსუ - ში

2023-2024 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

22.08.2023 შემოდგომის სემესტრის მობილობა - რეგისტრაცია 21 აგვისტოს დაიწყება და დასრულდება 07 სექტემბრის 18.00 სთ-ზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას შემდეგ  საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საბაკალავრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება

სამართალი

ფარმაცია

21.08.2023 მასწავლებლის მომზადების (ერთწლიან/60 კრედიტიან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ:

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  2023-2024 სასწავლო წელს  განხორციელდება მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით: 

19.08.2023 „დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ დაიწყო განაცხადების მიღება დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. განაცხადები

15.08.2023 უნივერსიტეტი 2023 წლის 15 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

უნივერსიტეტი 2023 წლის 15 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 

15.08.2023 უნივერსიტეტი Erasmus+ის უმსხვილესი, ინოვაციური ინსტიტუციური განვითარების საერთაშორისო პროექტის პარტნიორი გახდა.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი Erasmus+ის უმსხვილესი, ინოვაციური ინსტიტუციური განვითარების საერთაშორისო პროექტის პარტნიორი გახდა.

08.08.2023 შემოდგომის სემესტრის მობილობა -რეგისტრაცია 21 აგვისტოს დაიწყება და დასრულდება 07 სექტემბრის 18.00 სთ-ზე

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა -რეგისტრაცია 21 აგვისტოს დაიწყება და დასრულდება 07 სექტემბრის 18.00 სთ-ზე. 

Pages