30.01.2020 მობილობის წესით ზსსუ-ში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე,

30.01.2020 განისაზღვრა „2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

1. 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 05 თებერვლის 18.00საათამდე.

29.01.2020 ღია კონკურსი სტუდენტებისთვის ქვეყნის განვითარების ხედვებზე.

ორგანიზაცია ,,რეფორმამ" გამოაცხადა ღია კონკურსი სტუდენტებისთვის ქვეყნის განვითარების ხედვებზე, კონკურსი გამოავლენს თითოეული თემატიკის 5 გამარჯვებულს,რომელთათვისაც გათვალისწინებულია შემდეგი ჯილდო: დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე:  https://bit.ly/3aLcJjI

 

28.01.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 17 იანვრიდან აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წევრთა არჩევნებს

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 17 იანვრიდან აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წ

24.01.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და სასწავლო პროცესის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და სასწავლო პროცესის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

1.ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული).

24.01.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

1. ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

22.01.2020 უნივერსიტეტი აცხადებს განაცხადების მიღებას მოკლევადიან ტრენინგ-კურსზე „პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ჯგუფური სერტიფიცირება ბიო/ორგანული და/ან UTZ ხარისხის სტანდარტების მიხედვით“.
17.01.2020 უნივერსიტეტი აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წევრთა არჩევნებს 2020 წლის 17 იანვრიდან

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წევრთა არჩევნებს 2020 წლის 17 იანვრიდან

1.ზუგდიდის ბაზაზე - 7 (შვიდი) სტუდენტი.

2.სენაკის ბაზაზე - 5 (ხუთი) სტუდენტი.

პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წევრობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

14.12.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 14 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს !...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 14 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და სასწავლო პროცესის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

1.ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული).

09.12.2019 Platforma.ge მკვლევართა გაერთიანება, რომელიც გთავაზობთ ციფრულ კურსებს სხვადასხვა თემატიკების მიმართულებით.

გამოცხადდა მიღება Platforma.ge-ის მიერ მომზადებულ ციფრულ კურსზე ,,ადამიანის უფლებები: კრიტიკული პერსპექტივები“. კურსი ხორციელდება ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით.

Pages