24.09.2022 უნივერსიტეტის შიდასამაგისტრო გამოცდების შედეგები:

გთხოვთ, იხილოთ ( ქვემოთ მოცემული ფაილები) შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შიდასამაგისტრო  გამოცდების შედეგები:

15.09.2022 მასწავლებლის მომზადების (ერთწლიან/60 კრედიტიან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ!..
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  2022-2023 სასწავლო წელს  განხორციელდება მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით: 
.ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო-საშუალო საფეხური);
01.09.2022 2022 წლის მიღების პროფესიულ ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

 იმ აპლიკანტებს, ვისაც გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირება აქვთ ჩასაბარებელი, იხილეთ ინფორმაცია ლინკზე:   https://www.mes.gov.ge/content.php?id=13133&lang=geo&fbclid=IwAR0cqH5MafzvrhM-k8Wroauemt9c6dJ

23.08.2022 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - ზსსუ-ში

2022-2023 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

22.08.2022 იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2022 წლის შემოდგომის (მე-17) ნაკადზე რეგისტრაცია.

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2022 წლის შემოდგომის (მე-17) ნაკადზე რეგისტრაცია.
სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის პირობები:

19.08.2022 აბიტურიენტებისა და შეჩერებული სტატუსის აღდგენის/მობილობი/შიდამობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2022-2023 სასწავლო წლისთვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  შემდეგ  საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საბაკალავრო პროგრამები:

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

17.08.2022 Starmus VI სამეცნიერო ფესტივალი!..

გასულ კვირას Starmus VI საორგანიზაციო კომიტეტის წევრების დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით, იხილეთ წლევანდელი ფესტი

08.08.2022 უნივერსიტეტი 2022 წლის 8 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შოთა  მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2022 წლის 8 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად                                                                                                                      

05.08.2022 კონკურსი „მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“ .

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებს კონკურსს „მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“ 

30.07.2022 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა -რეგისტრაცია 22 აგვისტოს დაიწყება და დასრულდება 07 სექტემბრის 18.00 სთ-ზე
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას შემდეგ  საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
საბაკალავრო პროგრამები:
ბიზნესის ადმინისტრირება,
სამართალი
ფარმაცია

Pages