07.10.2019 ტრენერთა ტრენინგებზე აპლიკანტთა მიღების შესახებ.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახე

05.10.2019 დაიწყო პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია...

დაიწყო პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია, რომელიც იწარმოებს 2019 წლის 2 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით!

02.10.2019 ხელოვნების ნამუშევრების კონკურსი...

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

29.09.2019 პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახე

28.09.2019 30 სექტემბერი - მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019 - ის დასკვნითი ნაწილი. ზუგდიდის სამეცნიერო პიკნიკი

30 სექტემბერს, ზუგდიდში, რუხი მოლის ტერიტორიაზე გაიმართება მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019 -ის დახურვის საზეიმო ცერემონიალი. სამეცნიერო პიკნიკს, 14 სთ-ზე გახსნის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი თ. ხუფენია.

24.09.2019 უნივერსიტეტი კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენრტრთან პარტნიორობით აცხადებს აპლიკანტების მიღებას რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადება-გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამაზე.

რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადების პროგრამა მიზნად ისახავს ცვლილებაზე და ინოვაციაზე ორიენტირებული ადგილობრივი ტურისტული გიდების გადამზადებას.

23.09.2019 უნივერსიტეტი აგრძელებს რეგისტრაციას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის!

რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით . პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ მოქმედ და არამოქმედ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს. პროგრამაზე ჩასარიცხად აუცილებელია შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.

18.09.2019 უნივერსიტეტმა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სენაკის ბაზაზე დაიმატა სამი პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სენაკის ბაზაზე დაიმატა სამი პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით: ,,ვეტერინარია“ ,,მეფუტკრეობა“ ,,მებოსტნეობა“.

13.09.2019 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სენაკის ბაზაზე 2019 წლის 13 სექტემბრიდან აცხადებს კონკურსს..

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სენაკის ბაზაზე 2019 წლის 13 სექტემბრიდან აცხადებს კონკურსს საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით სწავლების გასახორციელებლად ინტეგრირებული სწავლების მასწავლებლის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად მიმართულებების მიხედვით

21.08.2019 პირველსემესტრელ (პირველკურსელთა) რეგისტრაცია!

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2019 წლის 02 სექტემბრიდან 30 სექტემბრამდე.

Pages