23.02.2018 ახალგაზრდული იდეების კონკურსი - „შენი იდეა ღია პარლამენტისთვის“.

საქართველოს პარლამენტი, ევროკავშირისა და (EU) , გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით  და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) თანამშრომლობით აცხადებს ახალგაზრდული იდეების კონკურსს - ,,შენი იდეა ღია პრალამენტისთვის"

22.02.2018 სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მერვე ნაკადს.

17.02.2018 კონკურსი „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად - 2018“ იწყება!

კონკურსი „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად - 2018“ იწყება!კონკურსი იმართება საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟით.კონკურსი „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად“ 2012 წლის შემდგომ იმართება.

02.02.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად...

    ჰუმანიტარული ფაკულტეტი :

ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება:

14.01.2018 განისაზღვრა 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობისა და აღდგენის წესით ჩარიცხვის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

I.2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტებს შეუძლიათ განცხადებების რეგისტრაციია 2018  წლის 19 იანვრიდან 10 თებერვლის ჩათვლით

13.01.2018 განისაზღვრა 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

I.     2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა  განისაზღვრა 2018 წლის 18 იანვრიდან 01 თებერვლის 18 სთ-მდე.

22.12.2017 სტატუსშეჩერებულ სტუდენთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს  სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ  ავტომატურად უწყდებათ  სტატუსი.  ამ კატეგორიის სტუდენტებს  სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

21.12.2017 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე

                                                                      

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

14.12.2017 ინტელის ტრენინგი „მეწარმეობა და ტექნოლოგიები“
05.11.2017 სტატუსშეჩერებული სტუდენტთა საყრადღებოდ!...

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი. ამ კატეგორიის სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

Pages