10.10.2017 პროფესიულ პროგრამებზე დარეგისტრირების მუსრველთა საყურადღებოდ...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტში 2017 წლის 4 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 

30.09.2017 მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017-ის ფარგლებში უნივერსიტეტში ტარდება რუსთველისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში  2017  წლის 27- 28 - 29 ოქტომბერს ტარდება რუსთველისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ, ნაშრომები გადმოაგზავნოთ - 15 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე Khatunagogia@yahoo.com .

29.09.2017 სოციალური გრანტების (სახელმწიფო დაფინანსების) მოპოვების მსურველებისთვის!

სოციალური გრანტების (სახელმწიფო დაფინანსების) მოპოვების მსურველებს შეგახსენებთ, რომ დღეს იწურება საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის განცხადებების მიღების ვადა რესურსცენტრებში. მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის განცხადებების მიღება დასრულდება  20 ოქტომბერს!

28.09.2017 უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ვადები 2017-2018 სასწავლო წლისთვის აკადემიურ (სამაგისტრო და საბაკალავრო) საგანმანათლებლო პროგრამებზე!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ვადები 2017-2018 სასწავლო წლისთვის აკადემიურ (სამაგისტრო და საბაკალავრო ) საგანმანათლებლო პროგრამებზე!                                               

28.09.2017 მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის  2017 ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ავთანდილ თორდია  მერაბ კოსტავას სახელობის №2 საჯარო სკოლის მოსწავლებს შეხვდა საჯარო ლექციით თემაზე ,,თანამედროვე საუბრრები რუსთველზე''

28.09.2017 დაიწყო რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის!

რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით . პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ მოქმედ და არამოქმედ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს. პროგრამაზე ჩასარიცხად აუცილებელია შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.

27.09.2017 სასწავლო პროცესი პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსებზე:

დაიწყო სასწავლო პროცესი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის „ ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (“Step by Step – towards a Better Future”) და „ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამაში შემავალი „ყოფილ პატიმ

26.09.2017 იწყება რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე!..

რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით .
პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ მოქმედ და არამოქმედ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს.
პროგრამაზე ჩასარიცხად აუცილებელია შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.

12.09.2017 პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია 2 ოქტომბერს დაიწყება...

2 ოქტომბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით იწყება პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია. რეგისტრაცია შესაძლებელია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რესურსცენტრებში და საინფორმაციო ცენტრებში, მხოლოდ პირადობის მოწმობით. აპლიკანტი არჩევანს აკეთებს შეუზღუდავად, პრიორიტეტების მიხედვით;

06.09.2017 7- სექტემბრიდან რეგისტრაციები იწყება!

2017 წლის 7 სექტემბრიდან იწყება რეგისტრაციები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პირებისა და მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის!

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა მაგისტრატურაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის:

•განცხადება რექტორის სახელზე;

•ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;

Pages