05.07.2017 იწყება რეგისტრაცია პროფესიული გადამზადების მოკლევადაიან კურსებზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შორის გაფორმებული მემორანდუმისა და პროგრამის- ,,გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში “ საფუძველზე,

05.07.2017 ზოგადი განათლების კომპონენტების ინტეგრირება ზოგად მოდულებში.

2017 წლის 03 ივლისიდან შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მეხილეობის (კაკლოვანი კულტურების) სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროფესიული პროგრამის ფარგლებში დაიწყო ზოგადი განათლების კომპონენტების ინტეგრირება ზოგად მოდულებში. პროცესი წარიმართება პილოტირების რეჟიმში.

05.07.2017 სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება

შოთა მესხიას

05.07.2017 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო რექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად აცხადებს არჩევნებს 2017 წლის 5 ივლისიდა

რექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს  სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 10 წლის სტაჟი. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს  შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება აკადემიური საბჭოს სახელზე.

2.სამოქმედო გეგმა .

27.06.2017 მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება

2017 -2018 სასწავლო წლისათვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დაგეგმილია პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამების დამატება ( ბუღალტერი V საფეხური, სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელი; კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი  V საფეხური, სწავლის ხანგრძლივობა 3

27.06.2017 საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა.

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება შემდეგი მიმართულებებით:

1.      ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა- 08.07.2017, საკონფრენციო

           დარბაზი. 11:00 საათი

2.      ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა- 08.07.2017, საკონფრენციო

          დარბაზი. 15:00 საათი

27.06.2017 დასაქმდი "კრედო" ბანკში

2017 წლის 27  ივნისს, 12:00 საათზე საკონფერენციო დარბაზში  (აუდიტორია 113) გაიმართება"კრედო" ბანკი-ს წარმომადგენლებთან შეხვედრა სადაც  გაეცნობით კომპანიაში არსებულ ყველა ვაკანსიას.სტუდენტებს გექნებათ საშუალება ადგილზე შეავსოთ ვაკანტური ადგილების აპლიკაცია.

 

27.06.2017 საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

2017 წლის 27-29 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფრერენციას, რომელიც ეძღვნება რუსთველის საიუბილეო წელს. გთხოვთ, მოხსენებება წარმოადგინოთ  2017 წლის 10 სექტემბრამდე. მოხსენებათა კრებული დაიბეჭდება.

27.06.2017 ელექტრონულ ბაზაზე - Mendeley დარეგისტრირება.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი, მის ყველა წევრს, სთავაზობს წვდომას მსოფლიოში აღიარებულ სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზაზე - Mendeley.Mendeley - არის უნიკალური უფასო რესურსი, რომელიც მოიცავს Reference Manager-ს (სამეცნიერო ნაშრომების შეგროვებისა და კატალოგიზაციის საშუალება, რომელიც ამარტივებს და ხელს უწყობს სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის სიის მომზადებას დ

27.06.2017 საზაფხულო სკოლა 2017 იწყება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ივლისში კონსტიტუციური სახელმწიფოსა და ძირითადი უფლებების შესახებ საზაფხულო სკოლას მართავს.საზაფხულო სკოლა ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდისა  და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით.

Pages