27.06.2017 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად აცხადებს არჩევნებს 2017 წლის 26 ივნისიდან

 რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის   ვაკანტურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს  სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 10 წლის სტაჟი. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს  შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება აკადემიური საბჭოს სახელზე.

22.04.2017 სტუდენტური დღე ტექნოპარკში

2017 წლის 1 მაისს 14:00-17:00 საათზე ზუგდიდის ტექნოპარკში (ლაღიძის ქ #1) ჩატარდება სტუდენტური დღე. ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია ტექნოპარკის სერვისების და მათი გამოყენების შესახებ. მოხდება მიმდენარე და სამომავლო პროექტების პრეზენტაცია.

11.04.2017 სტუდენტების საყურადღებოდ!...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნვერსიტეტის არჩევითი დისციპლინების (თავისუფალი კრედიტების)ჩამონათვალი,იხილეთ ბმული..

03.04.2017 ვორკშოფი სამართლის თერიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში

2017 წლის 4 აპრილს, 14:00 საათზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის თერიისა და სოც

21.03.2017 ტრენინგი “გენდერული ძალადობის ღია და ფარული ფორმები”.

"საფარი" იწვევს სტუდენტებს რეგიონებში გენდერის შესახებ ტრეინინგებისა და საჯარო ლექციების ციკლზე. კავშირი “საფარი” გთავაზობთ ერთდღიან სერტიფიცირებულ ტრეინინგს სტუდენტებისთვის “გენდერული ძალადობის ღია და ფარული ფორმები”. ამასთან, ტრეინინგის მეორე დღეს გაიმართება საჯარო ლექცია.

ტრეინინგებისა და საჯარო ლექციების საკითხები:

10.03.2017 უნივერსიეტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი მონაწილეობას მიიღებს რეზო ბულიას სახელობის ხელოვნების ფესტივალში

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი მონაწილეობას მიიღებს ღვაწლმოსილი ქორეოგრაფის, რეზო ბულიას სახელობის  ხელოვნების ფესტივალში - "ქართული ცეკვა სული ერისა".

ფესტივალი გაიმართება 2017 წლის  18 -19  მარტს, ზუგდიდის მუნიციპალიეტეტის კულტურის ცენტრ ,,ოდიშში“.

10.03.2017 სტუდენტური ოლიმპიადა ეკონომიკაში (,,მომავალი ეკონომისტი’’)

არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი საქართველოს მასშტაბით ატარებს  სტუდენტურ ოლიმპიადას ეკონომიკაში (,,მომავალი ეკონომისტი’’). ოლიმპიადაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში არსებული უნივერსიტეტების ბაკალავრიატის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებს, მათ შორის უცხოელებს. ოლიმპიადა ჩატარდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

06.03.2017 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო რექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად აცხადებს არჩევნებს 2017 წლის 6 მარტიდან

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო   რექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად  აცხადებს არჩევნებს 2017 წლის 6 მარტიდან 

14.02.2017 უნივერსიტეტში სამართლის თეორიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის პროექტი დაიწყო.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის თეორიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის  პროექტი დაიწყო.პროექტი მიზნად ისახავს თანამედროვე ქართული საზოგადოებისთვის რელევანტურ საზოგადოებრივ საკითხებზე (სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფო, დემოკრატიის პრინციპები, ადამიანის უფლებები) აკადემიურ და სა

14.02.2017 სიახლე!...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ამოქმედდა საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამა გამორჩეულია ინოვაციური მიდგომებით და სრულად პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს.

Pages