27.06.2017 საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

2017 წლის 27-29 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფრერენციას, რომელიც ეძღვნება რუსთველის საიუბილეო წელს. გთხოვთ, მოხსენებება წარმოადგინოთ  2017 წლის 10 სექტემბრამდე. მოხსენებათა კრებული დაიბეჭდება.

27.06.2017 ელექტრონულ ბაზაზე - Mendeley დარეგისტრირება.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი, მის ყველა წევრს, სთავაზობს წვდომას მსოფლიოში აღიარებულ სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზაზე - Mendeley.Mendeley - არის უნიკალური უფასო რესურსი, რომელიც მოიცავს Reference Manager-ს (სამეცნიერო ნაშრომების შეგროვებისა და კატალოგიზაციის საშუალება, რომელიც ამარტივებს და ხელს უწყობს სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის სიის მომზადებას დ

27.06.2017 საზაფხულო სკოლა 2017 იწყება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ივლისში კონსტიტუციური სახელმწიფოსა და ძირითადი უფლებების შესახებ საზაფხულო სკოლას მართავს.საზაფხულო სკოლა ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდისა  და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით.

27.06.2017 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად აცხადებს არჩევნებს 2017 წლის 26 ივნისიდან

 რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის   ვაკანტურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს  სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 10 წლის სტაჟი. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს  შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება აკადემიური საბჭოს სახელზე.

22.04.2017 სტუდენტური დღე ტექნოპარკში

2017 წლის 1 მაისს 14:00-17:00 საათზე ზუგდიდის ტექნოპარკში (ლაღიძის ქ #1) ჩატარდება სტუდენტური დღე. ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია ტექნოპარკის სერვისების და მათი გამოყენების შესახებ. მოხდება მიმდენარე და სამომავლო პროექტების პრეზენტაცია.

11.04.2017 სტუდენტების საყურადღებოდ!...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნვერსიტეტის არჩევითი დისციპლინების (თავისუფალი კრედიტების)ჩამონათვალი,იხილეთ ბმული..

03.04.2017 ვორკშოფი სამართლის თერიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში

2017 წლის 4 აპრილს, 14:00 საათზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის თერიისა და სოც

21.03.2017 ტრენინგი “გენდერული ძალადობის ღია და ფარული ფორმები”.

"საფარი" იწვევს სტუდენტებს რეგიონებში გენდერის შესახებ ტრეინინგებისა და საჯარო ლექციების ციკლზე. კავშირი “საფარი” გთავაზობთ ერთდღიან სერტიფიცირებულ ტრეინინგს სტუდენტებისთვის “გენდერული ძალადობის ღია და ფარული ფორმები”. ამასთან, ტრეინინგის მეორე დღეს გაიმართება საჯარო ლექცია.

ტრეინინგებისა და საჯარო ლექციების საკითხები:

10.03.2017 უნივერსიეტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი მონაწილეობას მიიღებს რეზო ბულიას სახელობის ხელოვნების ფესტივალში

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი მონაწილეობას მიიღებს ღვაწლმოსილი ქორეოგრაფის, რეზო ბულიას სახელობის  ხელოვნების ფესტივალში - "ქართული ცეკვა სული ერისა".

ფესტივალი გაიმართება 2017 წლის  18 -19  მარტს, ზუგდიდის მუნიციპალიეტეტის კულტურის ცენტრ ,,ოდიშში“.

10.03.2017 სტუდენტური ოლიმპიადა ეკონომიკაში (,,მომავალი ეკონომისტი’’)

არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი საქართველოს მასშტაბით ატარებს  სტუდენტურ ოლიმპიადას ეკონომიკაში (,,მომავალი ეკონომისტი’’). ოლიმპიადაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში არსებული უნივერსიტეტების ბაკალავრიატის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებს, მათ შორის უცხოელებს. ოლიმპიადა ჩატარდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

Pages