16.08.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს...

                                                       

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებაში:                  

08.08.2015 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის აბიტურიენტთა ცნობარში მითითებული შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია და პროგრამაზე ვრცელდება როგორც სოციალური, ისე სასწავლო გრანტები.

06.08.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ცნობარში მითითებული საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის მიხედვით, ფაკულტეტების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა შეწყდება 12 აგვისტოს 18:00 საათზე. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ცნობარში მითითებული საჯარო მმართველობის  საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

25.07.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს საბუთების მიღებას ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

                                                                                                                                        

25.07.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს საბუთების მიღებას ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

                                                                                                                                      

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის საბჭო  აცხადებს საბუთების მიღებას  ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

25.07.2015 25.07.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს საბუთების მიღებას ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭო  აცხადებს საბუთების მიღებას ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე  დეკანის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს პირი, რომელიც არის აკადემიური პერსონალი (სრული ან ასოცირებული პროფესორი) და გააჩნია სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება.              

17.07.2015 17.07.2015 მობილობის პროცესი 3 (სამ) აგვისტოს დაიწყება...

ანისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები:

30.06.2015 29.06.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე

                                                                                                                                        

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:  

26.06.2015 26.06.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს...

     

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებებში:                  

        

    ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

ქართული ფილოლოგიის მიმართულება            

05.06.2015 05.06.2015 IFES-ის მცირე გრანტები სტუდენტური ჩართულობის პროექტებისთვის საქართველოში

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)პროექტისსაარჩევნო პროცესების გაძლიერებაფარგლებში, საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი(IFES)იწვევს...

Pages