17.05.2022 ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, აწყობს ერთობლივ სპეციალურ კოლოკვიუმს სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე არსებული სამეცნიერო კლასტერი „სახელმწიფო, სამართალი, კულტურა“, ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, აწყობს ერთობლივ სპეციალურ კოლოკვიუმს სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის: „სახელმწიფოს და რელ

12.05.2022 საჯარო ლექცია თემაზე: "საქართველო - ევროკავშირის ურთიერთობები"

13 მაისს, 14:00 საათზე, ევროპის დღეების ფარგლებში, სტუდენტებთან გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: "საქართველო - ევროკავშირის ურთიერთობები" შეხვედრას გაუძღვება ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ანა ცანავა. შეხვედრის გამართვის ადგილი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

02.05.2022 პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო!!!

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის  მსურველ პირთა რეგისტრაცია 2022 წლის მიღებისთვის  2  მაისიდან დაიწყო და 22 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება.

02.05.2022 უნივერსიტეტი 2022 წლის 3 მაისიდან აცხადებს წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნებს

წარმომადგენლობითი საბჭოს  წევრი პროფესორის შემადგენლობა განისაზღვრა სამი წევრი პროფესორით.

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი სტუდენტის  შემადგენლობა განისაზღვრა სამი წევრი სტუდენტით.

02.05.2022 უნივერსიტეტი 2022 წლის 3 მაისიდან აცხადებს ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ხელმძღვანელის არჩევნებს

ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ხელმძღვანელად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი  ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის მქონე  სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი .

  კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება საარჩევნო კომისიის სახელზე.

02.05.2022 უნივერსიტეტი 2022 წლის 3 მაისიდან აცხადებს აკადემიური საბჭოს არჩევნებს

აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა სამი წევრით. აკადემიური საბჭოს წევრად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი  ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის მქონე  სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი 

  კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება საარჩევნო კომისიის სახელზე.

20.04.2022 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აცხადებს ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამას საგამოძიებო და ოპერატიული მიმართულებებით.

სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევათ უმაღლესი იურიდიული, ეკონომიკური, ბიზნეს ადმინისტრირების, საჯარო ადმინისტრირების, სახელმწიფო მმართველობის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების კურსდამთავრებულებს. სტაჟიორთა მიღება ხორციელდება გამომძიებლისა და ინსპექტორ-გამომძიებლის 30 ვაკანტურ პოზიციაზე.

20.04.2022 უნივერსიტეტი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის ფარგლებში, გაეროს ბავშვთა ფონდთან პარტნიორობით აცხადებს ესეების კონკურსს თემაზე ,, ბავშვთა უფლებები ზოგად განათლებაში"

1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და აღინიშნება ყოველწლიურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მისი მიზანია მსოფლიოს საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება ახალი ომის საშიშროებისაგან ბავშვთა დასაცავად, ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა-განვითარებისათვის.   

15.04.2022 ესტონეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან არსებული განათლების და ახალგაზრდობის საკითხთა ბორდის (HARNO) 2022-2023 სასწავლო წლისათვის ესტონეთის მთავრობის მიერ დაწესებული სტიპენდიების შესახებ..

გაცნობებთ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან შემოვიდა ინფორმაცია (სამინისტროში რეგისტრაციის N319439; 28.03.2022) ესტონეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან არსებული განათლების და ახალგაზრდობის საკითხთა ბორდის (HARNO) 2022-2023 სასწავლო წლისათვის ესტონეთის მთავრობის მიერ დაწესებული სტიპენდიების შესახებ.

12.04.2022 ესსეების კონკურსი თემაზე: „გარემოსდაცვითი განათლების როლი ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში”

დედამიწის დღის აღნიშვნის ფარგლებში, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს ესსეების კონკურსს თემაზე: „გარემოსდაცვითი განათლების როლი ჩ

Pages