13.03.2012 2.03.2012 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

      შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი– რეგიონში ერთადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ყველა აკრედიტებულ პროგრამაზე:  სამაგისტრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება;

საქართველოს ისტორია;

ქართული ლიტერატურა;

საბაკალავრო პროგრამები:

ინგლისური ფილოლოგია;

ბიზნესის ადმინისტრირება;

22.12.2011 21.12.2011 კონკურსი სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის

გამოცხადდა კონკურსი Erasmus Mundus-ის მეორე აქტივობის პროექტის ALRAKIS ფარგლებში.

 

11.11.2011 5.11.2011 ტრენინგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებლებისათვის

       7 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებელთათვის ტარდება ტრენინგის მეორე ეტაპი  „პროფესიულ უნარ–ჩვევებში“.  თემა : პედაგოგიური უნარები და ინკლუზიური განათლება.

28.10.2011 27.10.2011 სტუდენტთა საყურადღებოდ

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დაიწყება მიმდინარე  სასწავლო წლის 31 ოქტომბერს

19.10.2011 19.10.2011 ცხადდება მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  80%–იანი სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიული განათლების I, II და III საფეხურების შემდეგ სპეციალობებზე: სარესტორნო საქმე, მიმღები–რეცეფციონისტი (სასტუმრო საქმე), მზარეული. ასევე სპეციალობაზე – მებაღე (დეკორატიული მცენარეების). T 593 32 42 43

 

19.10.2011 19.10.2011 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ

სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით იწურება ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები, რომელიც გრძელდება მ/სასწავლო წლის 30 ოქტომბრამდე. გთხოვთ სასწარაფოდ გაიაროთ რეგისტრაცია. T- 593 32 42 43;  557 44 09 22.

 

19.10.2011 11.10.2011 იმ პირთა საყურადღებოდ, რომლებმაც შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩააბარეს სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდები

მაგისტრანტობის კანდიდატებს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 ოქტომბრის  #01–01/43 ბრძანების შესაბამისად შეუძლიათ საპრეტენზიო განაცხადები წარმოადგინონ მიმდინარე სასწავლო წლის 14 ოქტომბრამდე

10.10.2011 8.10.2011 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება 2011 წლის 11 ოქტომბერს

03.10.2011 1.10.2011 სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ეკონომიკის მიმართულებით

ქუთაისის უნივერსიტეტი 2011 წლის 5–6 ნოემბერს აწყობს უნივერსიტეტის დაარსებიდან მე–20 წლისთავთან დაკავშირებულ სამეცნიერო – პრაქტიკულ კონფერენციას.

თემა: ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.

იმუშავებს 7 სექცია.გამოიცემა კონფერენციის მასალების კრებული.

29.09.2011 28.09.2011 სტუდენტური ოლიმპიადა ეკონომიკის სფეროში

საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის ტარდება მე–2 სტუდენტური ოლიმპიადა. ორგანიზატორები არიან: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა, საქართველოს ეკონომისტთა ფორუმი და სტუდენტური ნაბიჯი პროგრესისაკენ.

Pages