19.05.2012 17.05.2012 ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2012 წლის 22 მაისი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტიდან , წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი სტუდენტის არჩევნების დღეა.

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის კანდიდატები არიან:

1. ნინო თორდუა

2. თამარ ჩიქოვანი

3. ნათია კვინჩია

08.05.2012 8.05.2012 „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“

პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“, რომელსაც უკვე ორი წელია ახორციელებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აცხადებს მონაწილეთა მიღებას ინგლისური ენის სწავლების მსურველთათვის ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების საჯარო სკოლებისათვის. პროგრამაში მონაწილეობისთვის, კანდიდატები უნდა ფლობდნენ ინგლისურ ენას.

05.05.2012 4.05.2012 მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ

მაისში დასაქმების სააგენტო ,,ეიჩ არი" მართავს დასაქმების ფორუმს ბათუმში. ფორუმზე წარმოდგენილ იქნებიან საქართველოში მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები, რომელთა წარმომადგენლები აპლიკანტებს პირისპირ გაესაუბრებიან.

10.04.2012 10. 04.2012 საზაფხულო დასაქმების პროგრამაზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საზაფხულო დასაქმების პროგრამაზე დარეგისტრირებული სტუდენტები, რომლებმაც მიუთითეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  15 მაისამდე უნდა გამოცხადდნენ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში და ხელი მოაწერონ შრომით ხელშეკრულებას. სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

13.03.2012 5.03.2012 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს  ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის  online (ონლაინ) რეგისტრაციისთვის სთავაზობს უფასო კომპიუტერულ და საკონსულტაციო მომსახურებას.

მისამართი: ჯანაშიას ქ. #14. ცხელი ხაზი  0415256217, 0415256003, 593324243, 557440922

 

13.03.2012 2.03.2012 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

      შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი– რეგიონში ერთადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ყველა აკრედიტებულ პროგრამაზე:  სამაგისტრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება;

საქართველოს ისტორია;

ქართული ლიტერატურა;

საბაკალავრო პროგრამები:

ინგლისური ფილოლოგია;

ბიზნესის ადმინისტრირება;

22.12.2011 21.12.2011 კონკურსი სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის

გამოცხადდა კონკურსი Erasmus Mundus-ის მეორე აქტივობის პროექტის ALRAKIS ფარგლებში.

 

11.11.2011 5.11.2011 ტრენინგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებლებისათვის

       7 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებელთათვის ტარდება ტრენინგის მეორე ეტაპი  „პროფესიულ უნარ–ჩვევებში“.  თემა : პედაგოგიური უნარები და ინკლუზიური განათლება.

28.10.2011 27.10.2011 სტუდენტთა საყურადღებოდ

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დაიწყება მიმდინარე  სასწავლო წლის 31 ოქტომბერს

19.10.2011 19.10.2011 ცხადდება მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  80%–იანი სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიული განათლების I, II და III საფეხურების შემდეგ სპეციალობებზე: სარესტორნო საქმე, მიმღები–რეცეფციონისტი (სასტუმრო საქმე), მზარეული. ასევე სპეციალობაზე – მებაღე (დეკორატიული მცენარეების). T 593 32 42 43

 

Pages