14.12.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 14 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს !...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 14 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და სასწავლო პროცესის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

1.ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული).

09.12.2019 Platforma.ge მკვლევართა გაერთიანება, რომელიც გთავაზობთ ციფრულ კურსებს სხვადასხვა თემატიკების მიმართულებით.

გამოცხადდა მიღება Platforma.ge-ის მიერ მომზადებულ ციფრულ კურსზე ,,ადამიანის უფლებები: კრიტიკული პერსპექტივები“. კურსი ხორციელდება ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით.

04.12.2019 „ახალგაზრდები ევროპისკენ“

სტუდენტური საინიციატივო ჯგუფი „ახალგაზრდული პლატფორმა - ევროპისკენ“ იწყებს მონაწილეების შერჩევას პროექტისთვის „ახალგაზრდები ევროპისკენ“. პროექტის მიზანია ცნობიერების გაზრდა საქართველოს რეგიონებში, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის შესახებ.

30.11.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 30 ნოემბრიდან აცხადებს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი პროფესორის არჩევნებს

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად შეიძლება არჩეულ იქნეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის წევრი პროფესორი/ასოცირებული პროფესორი.

 კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება საარჩევნო კომისიის სახელზე.

29.11.2019 პროფესიული განათლების საინფორმაციო კამპანია..

პროფესიული განათლების საინფორმაციო კამპანიის პირველი ფაზა, რომელიც მოიცავდა 7 სხვადასხვა ქალაქში არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ვეტერან მორაგბეებთან შეხვედრას, დასრულდა.დასკვნითი ეტაპის სანახავად

25.11.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 27 ნოემბრიდან აცხადებს სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა არჩევნებს

სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა შემადგენლობა განისაზღვრა  21 (ოცდაერთი)  წევრით (საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი).სტუდენტური თვითმმართველობის წევრად შეიძლება არჩეულ იქნეს სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი (ბაკალავრი/ მაგისტრანტი) .

23.11.2019 პროფესიულ პროგრამებზე ახალი მიღების ჯგუფებისთვის სასწავლო პროცესი იწყება!

2019 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების საფუძველზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი დაიწყება 2019 წლის 2 დეკემბერს. შეხვედრის ადგილი. ზუგდიდი ჯანაშიას ქ.N14, 13:00 საათზე. სენაკი, მშვიდობის ქ. N192 11:00 საათზე.

13.11.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 13 ნოემბრიდან აცხადებს კონკურსს...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 13 ნოემბრიდან აცხადებს კონკურსს საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით სწავლების გასახორციელებლად ინტეგრირებული სწავლების მასწავლებლის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად მიმართულებების მიხედვით

12.11.2019 ესეების კონკურსი და კონფერენცია თემაზე: ,,მომავალი საჯარო სამსახური".

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი და საჯარო სამსახურის ბიურო ატარებს ესეების კონკურსსა და კონფერენციას თემაზე: ,,მომავალი საჯარო სამსახური".კონფერენციის ჩატარების თარიღია: 2019 წლის 7 დეკემბერი, ხოლო ესეების მიღების ბოლო ვადა: 25 ნოემბერი.

07.11.2019 მიმდინარე წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს

Pages