10.04.2022 საგრანტო კონკურსი

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD), პროგრამის - ‘‘ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება’’ ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომლის ზოგადი მიზანია, საქართველოში ყველა ფორმის ძალადობრივ ექსტრემიზმთან და რადიკალიზაციასთან გამკლავება. კონკურსის ფარგლებში გაიცემა 2 გრანტი, ჯამში 

09.04.2022 ,,დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები"

ახალგაზრდებში აფხაზეთის საკითხისადმი ინტერესისა და ზოგადად თემის პოპულარიზაციის მიზნით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა აგრძელებს ქვეპროგრამას ,,დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები" (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება №12 25.02.2016).

09.04.2022 სლოვაკეთი აცხადებს აპლიკაციების მიღებას 2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის ეროვნული სტიპენდიის პროგრამაში (National Scholarship Program) მონაწილეობის მსურველთათვის.

თუ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება გსურთ! სლოვაკეთი აცხადებს აპლიკაციების მიღებას 2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის ეროვნული სტიპენდიის პროგრამაში (National Scholarship Program) მონაწილეობის მსურველთათვის. განაცხადების წარდგენა შეუძლიათ სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ასევე უნივერსიტეტის ლექტორებსა და მკვლევარებს.

04.04.2022 უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი აკადემიურ (სამაგისტრო, საბაკალავრო და მასწავლებლის მომზადების) საგანმანათლებლო პროგრამებზე შერეულ რეჟიმში დაიწყო

მიმდინარე წლის 4 აპრილს გაზაფხულის სემესტრიდან სასწავლო პროცესი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ (სამაგისტრო, საბაკალავრო და მასწავლებლის მომზადების) საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიწყო შერეულ რეჟიმში, ჰიბრიდულად აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით.

04.04.2022 ზუგდიდის შემოქმედებითი იდეათონი დაიწყო!

შემოქმედებითი იდეათონი - შენი იდეა მომავლის ზუგდიდს ზუგდიდის შემოქმედებითი იდეათონი დაიწყო!

02.04.2022 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა  მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2022 წლის  4 აპრილიდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად                                                                                                             საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

01.04.2022 უნივერსიტეტი 2022 წლის 2 აპრილიდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა  მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2022 წლის  2 აპრილიდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად                                                                                                                      

01.04.2022 უნივერსიტეტი 2022 წლის 1 აპრილიდან აცხადებს კონკურსს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტური ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2022 წლის 1 აპრილიდან აცხადებს კონკურსს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტური ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად 

29.03.2022 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელწმიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა 2022 წელს მოიპოვა უფლება დამატებით განახორციელოს:
  1.  ,,შინმოვლის სპეციალისტის“ პროფესიული მომზადების 10 კვირიანი  (სულ 220 საკონტაქტო საათი, კვირეული დატვირთვა 22 საათი)  პროგრამა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით  სს ევექსის ჰოსპიტლების ,,ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის“ ბაზაზე;
24.03.2022 “თხილის ბიოწარმოება სერტიფიცირებული კურსი საველე ტრენერებისათვის“.

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ბიოლოგოიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანასთან“ თანამშრომლობით  აცხადებს მოკლე სასწავლო კურსს - “თხილის ბიოწარმოება სერტიფიცირებული კურსი საველე ტრენერებისათვის“. კურსის მიზანია, მოამზადოს საველე ტრენერები, რომლებიც შეძლებენ განახორციელონ ფერმერთა კონსულტირება თხილის ბიოწარმოების საკითხებზე.

Pages