03.06.2013 3.06.2013 ,,დემოკრატია და მოქალაქეობის" კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში - გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები

28.05.2013 28.05.2013 სტუდენტთა დასკვნითი სამეცნიერო კონფერენცია

2013 წლის 31 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში ტარდება სტუდენტთა დასკვნითი სამეცნიერო კონფერენცია.

დასაწყისი 13 საათზე.

24.05.2013 24.05.2013 ყურადღება!

მიმდინარე წლის 24 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 14:00 საათზე ტარდება დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი სახელწოდებით ,,თავისუფლების აკორდი".

კონცერტში მონაწილეობას ღებულობენ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები და მოწვეული სტუმრები.

კონცერტის ორგანიზატორია სტუდენტური თვითმართველობა.

22.03.2013 22.03.2013 აკადემიური საბჭოს წევრის(ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან) არჩევნები

ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან აკადემიური საბჭოს ერთი წევრის არჩევნები შედგება 2013 წლის 6 აპრილს.

კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2013 წლის 27,28,29 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში.

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშია14. მეორე სართული.

06.03.2013 6.03.2013 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო   სასწავლო უნივერსიტეტი  2013 –2014 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ   აკრედიტებულ  საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საბაკალავრო პროგრამები:

25.10.2012 24.10.2012 აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნები

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნები ტარდება 2012 წლის 2 ნოემბერს.

აკადემიური საბჭო:

ა) ჯანდაცვის ფაკულტეტი -  1 წევრი.

ბ) ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - 1 წევრი.

გ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - 1 წევრი.

 

წარმომადგენლობითი საბჭო:

15.10.2012 11.10.2012 სტუდენტთა საყურადღებოდ

ა(ა)იპ შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2012 წლის 23 ოქტომბერს ტარდება სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა არჩევნები.

18.09.2012 17.09.2012 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შეუძლიათ უფასოდ მიიღონ სტუდენტური ბარათი და ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი.

11.09.2012 11.09.2012 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2012-2013 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია გრძელდება 2012 წლის 20 სექტემბრამდე(ჩათვლით).

სასპეციალიზაციო გამოცდები მაგისტრატურაში ჩატარდება 20 დან 25 სექტემბრამდე.

მისამართი:ზუგდიდი, ჯანაშიას14.

11.09.2012 11.09.2012 ყურადღება!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის იწყება  24 სექტემბერს,ხოლო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 3 ოქტომბერს.

Pages