23.07.2012 23.07.2012 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულთა საყურადღებოდ

ა(ა)იპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე - ,,კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი", ,,ინფორმაციული ტექნოლოგი" - დარეგისტრირებულ პირთათვის მისაღები გამოცდა  ზოგად უნარებში ჩატარდება 30 ივლისს, 11 საათზე.

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშიას 14

21.06.2012 19.06.2012 სტუდენტთა საყურადღებოდ!

20 ივნისს 14 საათზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში ჩატარდება საჯარო ლექცია თემაზე: „ ლაზეთი ენობრივ – ფოლკლორულ – ისტორიული თვალსაზრისით“. ასევე გაიმართება ჩვენება ფილმისა „შურიმშინე“. მომხსენებელი: მიხეილ ლაბაძე – საქართველოს საპატრიარქოს წმ.

19.06.2012 19.06.2012 კონკურსი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე სტუდენტებისათვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას ,,ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის". პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში ინგლისური ენის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო საგნებში მასწავლებელთა დასაქმებას.

19.05.2012 17.05.2012 ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2012 წლის 22 მაისი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტიდან , წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი სტუდენტის არჩევნების დღეა.

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის კანდიდატები არიან:

1. ნინო თორდუა

2. თამარ ჩიქოვანი

3. ნათია კვინჩია

08.05.2012 8.05.2012 „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“

პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“, რომელსაც უკვე ორი წელია ახორციელებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აცხადებს მონაწილეთა მიღებას ინგლისური ენის სწავლების მსურველთათვის ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების საჯარო სკოლებისათვის. პროგრამაში მონაწილეობისთვის, კანდიდატები უნდა ფლობდნენ ინგლისურ ენას.

05.05.2012 4.05.2012 მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ

მაისში დასაქმების სააგენტო ,,ეიჩ არი" მართავს დასაქმების ფორუმს ბათუმში. ფორუმზე წარმოდგენილ იქნებიან საქართველოში მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები, რომელთა წარმომადგენლები აპლიკანტებს პირისპირ გაესაუბრებიან.

10.04.2012 10. 04.2012 საზაფხულო დასაქმების პროგრამაზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საზაფხულო დასაქმების პროგრამაზე დარეგისტრირებული სტუდენტები, რომლებმაც მიუთითეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  15 მაისამდე უნდა გამოცხადდნენ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში და ხელი მოაწერონ შრომით ხელშეკრულებას. სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

13.03.2012 5.03.2012 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს  ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის  online (ონლაინ) რეგისტრაციისთვის სთავაზობს უფასო კომპიუტერულ და საკონსულტაციო მომსახურებას.

მისამართი: ჯანაშიას ქ. #14. ცხელი ხაზი  0415256217, 0415256003, 593324243, 557440922

 

13.03.2012 2.03.2012 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

      შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი– რეგიონში ერთადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ყველა აკრედიტებულ პროგრამაზე:  სამაგისტრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება;

საქართველოს ისტორია;

ქართული ლიტერატურა;

საბაკალავრო პროგრამები:

ინგლისური ფილოლოგია;

ბიზნესის ადმინისტრირება;

22.12.2011 21.12.2011 კონკურსი სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის

გამოცხადდა კონკურსი Erasmus Mundus-ის მეორე აქტივობის პროექტის ALRAKIS ფარგლებში.

 

Pages