15.02.2011 აღდგენისა და შიდამობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2010 – 2011 სასწავლო წელს გაზაფხულის სემესტრში აღდგენის წესით ჩარიცხვის კანდიდატ და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაცია იწარმოებს მიმდინარე წლის 1 მარტამდე.

14.02.2011 მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

მობილობის წესით  ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, გთხოვთ პირად საქმეში არსებული დოკუმენტების ქსეროასლები წარმოადგინოთ მიმდინარე სასწავლო წლის 16 თებერვლის ჩათვლით

25.01.2011 მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ
სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობის მსურველ სტუდენტთა მიღებას განსაკუთრებული შეღავათიანი პირობებით. მსურველებმა გაიარეთ რეგისტრაცია www.nea.ge-ზე მიმდინარე წლის 8 თებერვლამდე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 893 944 252, 893 330 715, 877 763 274.
25.10.2010 კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ

Pages