14.03.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

1. ბიზნესის მიმართულება-  ასოცირებული  პროფესორი (ეკონომიკის  დოქტორი) - 1  საშტატო ერთეული.                                                 

04.03.2018 რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

პირველი ეტაპი:1.უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ რიგგარეშე მობილობით ჩასარიცხ სტუდენტთათვის ვაკანტური ადგილების შესახებ წერილობითი განაცხადის (თანდართული ელექტრონული ფორმა) ცენტრში წარდგენის ვადა - 2018 წლის 23 თებერვლიდან 9 მარტის ჩათვლით;

04.03.2018 რიგგარეშე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!..

შპს ამერიკის ბიზნესის აკადემიის,  შპს თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ჰიპოკრატეს,  შპს თბილისის საერთაშორისო აკადემიისა და  შპს გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამისა და სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგი

23.02.2018 ახალგაზრდული იდეების კონკურსი - „შენი იდეა ღია პარლამენტისთვის“.

საქართველოს პარლამენტი, ევროკავშირისა და (EU) , გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით  და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) თანამშრომლობით აცხადებს ახალგაზრდული იდეების კონკურსს - ,,შენი იდეა ღია პრალამენტისთვის"

22.02.2018 სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მერვე ნაკადს.

17.02.2018 კონკურსი „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად - 2018“ იწყება!

კონკურსი „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად - 2018“ იწყება!კონკურსი იმართება საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟით.კონკურსი „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად“ 2012 წლის შემდგომ იმართება.

02.02.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად...

    ჰუმანიტარული ფაკულტეტი :

ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება:

14.01.2018 განისაზღვრა 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობისა და აღდგენის წესით ჩარიცხვის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

I.2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტებს შეუძლიათ განცხადებების რეგისტრაციია 2018  წლის 19 იანვრიდან 10 თებერვლის ჩათვლით

13.01.2018 განისაზღვრა 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

I.     2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა  განისაზღვრა 2018 წლის 18 იანვრიდან 01 თებერვლის 18 სთ-მდე.

22.12.2017 სტატუსშეჩერებულ სტუდენთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს  სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ  ავტომატურად უწყდებათ  სტატუსი.  ამ კატეგორიის სტუდენტებს  სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

Pages