22.01.2019 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა მობილობის პროცესი დაიწყო

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებს წელიწადში ორჯერ ეძლევათ შესაძლებლობა, ისარგებლონ მობილობით და გადავიდნენ სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრის მობილობისათვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია დაიწყო 17 იანვრის 12:00 საათზე და პირველი თებერვლის 18:00 საათამდე გაგრძელდება.

09.01.2019 შოთა მესხიას ზუგდდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას
11.12.2018 სტუდენტებისთვის გამოცხადებული კონკურსის ვადა გაიზარდა 20 დეკემბრის ჩათვლით.

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს დერეფნის ინტერიერის დიზაინის კონკურსს სტუდენტებისთვის! კონკურსის მიზანია სტუდენტების ჩართულობით ცენტრის დერეფნის ინტერიერიერის დიზაინის განახლება. კონკურსში მონაწილე პირმა უნდა შეიმუშავოს ცენტრის ინტერიერის დიზაინის კონცეფცია და წარმოადგინოს პროექტი.

26.11.2018 კონკურსი სტუდენტებისთვის

საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად.იდეის წარმოდგენა შესაძლებელია 20

20.11.2018 კონკურსი სტუდენტებისთვის

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს დერეფნის ინტერიერის დიზაინის კონკურსს სტუდენტებისთვის!  დაწვრილებით ინფორმაციის სანახავად იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმული ;

14.11.2018 რიგგარეშე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ:

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 08 ნოემბრის N1008/ი ბრძანებით განისაზღვრა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები შემდეგი კატეგორიისათვის:

13.11.2018 კონკურსი სტუდენტებისთვის
10.11.2018 კონკურსი „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად იხილეთ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფეისბუქ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ლინკი:

31.10.2018 სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი.სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი

18.10.2018 სტუდენტთა საყურადღებოდ! ცხადდება რიგგარეშე მობილობა ...

განისაზღვრა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

შპს - ექვთიმეთაყაიშვილის სახელობის უმაღლესი სასწავლებლის,

შპს - ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის,

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის,

Pages