23.03.2020 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!..

შეგახსენებთ, რომ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სამართალი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ფარმაცია

საჯარო მმართველობა

ქართული ფილოლოგია

19.03.2020 პროფესიული სტუდენტებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე შეჩერდა სასწავლო პროცესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

18.03.2020 სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე შეჩერდა სასწავლო პროცესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მ/წლის 16 მარტიდან 1 აპრილამდე პერიოდში სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებამდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე.

12.03.2020 საუნივერსიტეტო საზოგადოების საყურადღებოდ!.. 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 1 აპრილს დაიწყება

კორონავირუსის ინფექციის შესაძლო გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 16 მარტის ნაცვლად 1 აპრილს დაიწყება.

 

 

 

05.03.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 4 მარტიდან აცხადებს კონკურსს პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 4 მარტიდან აცხადებს კონკურსს პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

,,საჯარო მმართველობისა“ და ,,სამართლის‘’ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

30.01.2020 მობილობის წესით ზსსუ-ში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე,

30.01.2020 განისაზღვრა „2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

1. 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 05 თებერვლის 18.00საათამდე.

29.01.2020 ღია კონკურსი სტუდენტებისთვის ქვეყნის განვითარების ხედვებზე.

ორგანიზაცია ,,რეფორმამ" გამოაცხადა ღია კონკურსი სტუდენტებისთვის ქვეყნის განვითარების ხედვებზე, კონკურსი გამოავლენს თითოეული თემატიკის 5 გამარჯვებულს,რომელთათვისაც გათვალისწინებულია შემდეგი ჯილდო: დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე:  https://bit.ly/3aLcJjI

 

28.01.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 17 იანვრიდან აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წევრთა არჩევნებს

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 17 იანვრიდან აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წ

24.01.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და სასწავლო პროცესის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და სასწავლო პროცესის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

1.ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული).

Pages