21.08.2019 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია!

2019-2020 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2019 წლის 19 აგვისტოდან 9 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

13.08.2019 მობილობის წესით ჩარიცხვის კანდიდატთა მიერ რეგისტრაციის გავლისა და დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა 10 სექტემბრამდეა

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე,

12.08.2019 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

განისაზღვრა „2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

1. 2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2019 წლის 21 აგვისტოს 18.00საათამდე.

08.08.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 9 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019 წლის 9 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

07.08.2019 სიახლე აბიტურიენტებისთვის!!!

უფასო პროგრამები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში!გაცნობებთ, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილებით შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 5 საგანმანათლებლო პროგრამა დაფინანსდა სრულად.

05.08.2019 საუნივერსიტეტო საზოგადოების საყურადღებოდ...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ტრადიციული დღესასწაული - საბაკალავრო, სამაგისტრო და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა გაცილების საზეიმო ცერემონიალი გაიმართება 2019 წლის 10 აგვისტოს, დადიანების სასახლეთა ისტორიულ - არქიტექტურული მუზეუმის ეზოში. დასაწყისი - 19: 00 საათი.

11.07.2019 უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსზე..

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის „გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსზე „სატრანსპორტო საშუალებების (ელექტრო და ელექტრონული სისტემების) შეკეთება“. სწავლის ხანგრძლივობა 2 თვე.

01.07.2019 „რეგიონული ტურისტული გიდის" მომზადება - გადამზადების კურსის განხორციელება

გაცნობებთ, რომ მ/წლის სექტემბერში სასწავლო უნივერსიტეტის ბაზაზე დაინერგება ახალი მოკლევადიანი (45 საათი) სასერთიფიკატო პროგრამა „რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადება - გადამზადების კურსი“.

კურსის მიზანი: რეგიონში ტურისტული ინდუსტრიის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა ცვლილებაზე და ინოვაციაზე ორიენტირებული ადგილობრივი ტურისტული გიდების გადამზადებით;

28.06.2019 საუნივერსიტეტო საზოგადოების საყურადღებოდ...

საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, მიმდინარე წლის 29 ივნისს დაგეგმილი ,,კურსდამთავრებულთა  გაცილების,,  საზეიმო ღონისძიება გადაიდო ერთი თვით.

ღონისძიების ჩატარების დაზუსტებული თარიღი მოგეწოდებათ მოგვიანებით

25.06.2019 მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ცხადდება განცხადებების რეგისტრაციის ვადა „დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების მოსაპოვებლად. სრული ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტები:

Pages