02.02.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად...

    ჰუმანიტარული ფაკულტეტი :

ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება:

14.01.2018 განისაზღვრა 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობისა და აღდგენის წესით ჩარიცხვის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

I.2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტებს შეუძლიათ განცხადებების რეგისტრაციია 2018  წლის 19 იანვრიდან 10 თებერვლის ჩათვლით

13.01.2018 განისაზღვრა 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

I.     2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა  განისაზღვრა 2018 წლის 18 იანვრიდან 01 თებერვლის 18 სთ-მდე.

22.12.2017 სტატუსშეჩერებულ სტუდენთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს  სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ  ავტომატურად უწყდებათ  სტატუსი.  ამ კატეგორიის სტუდენტებს  სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

21.12.2017 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე

                                                                      

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

14.12.2017 ინტელის ტრენინგი „მეწარმეობა და ტექნოლოგიები“
05.11.2017 სტატუსშეჩერებული სტუდენტთა საყრადღებოდ!...

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი. ამ კატეგორიის სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

10.10.2017 პროფესიულ პროგრამებზე დარეგისტრირების მუსრველთა საყურადღებოდ...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტში 2017 წლის 4 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 

30.09.2017 მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017-ის ფარგლებში უნივერსიტეტში ტარდება რუსთველისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში  2017  წლის 27- 28 - 29 ოქტომბერს ტარდება რუსთველისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ, ნაშრომები გადმოაგზავნოთ - 15 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე Khatunagogia@yahoo.com .

29.09.2017 სოციალური გრანტების (სახელმწიფო დაფინანსების) მოპოვების მსურველებისთვის!

სოციალური გრანტების (სახელმწიფო დაფინანსების) მოპოვების მსურველებს შეგახსენებთ, რომ დღეს იწურება საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის განცხადებების მიღების ვადა რესურსცენტრებში. მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის განცხადებების მიღება დასრულდება  20 ოქტომბერს!

Pages