22.08.2018 სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება გაზაფხულზე, სტუდენტური დღეების ფარგლებში.სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება შესაძლოა ორჯერ და მეტჯერაც საჭიროების შემთხვევაში.

კონფერენცია იხსნება პლენარული სხდომით და მუშაობას აგრძელებს სექციების სახით.

06.08.2018 სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!...

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი.

30.07.2018 განისაზღვრა „2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები
  1. 2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრისათვის  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა  განისაზღვრა 2018 წლის 16 აგვისტოს  18.00საათამდე.
29.06.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს 2018 წლის   30 ივნისიდან  ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი :

1.  ბიზნესის  მიმართულება:

26.05.2018 სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!...

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი. სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი...

15.05.2018 საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, სტუდენტებისა და პროფესორ - მასწავლებლებისთვის ესეების კონკურსი გამოცხადდა

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო დაფინასნებით საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, სტუდენტებისა და პროფესორ - მასწავლებლებისთვის ესეების კონკურსი გამოცხადდა - ,,დამოუკიდებლობიბიდან თავისუფლებისკენ - რესპუბლიკის 100 წელი "რომელსაც განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტი"( EARI)განახორციელებს..

04.04.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს არჩევნებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს არჩევნებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტური  თანამდებობის დასაკავებლად

14.03.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

1. ბიზნესის მიმართულება-  ასოცირებული  პროფესორი (ეკონომიკის  დოქტორი) - 1  საშტატო ერთეული.                                                 

04.03.2018 რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

პირველი ეტაპი:1.უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ რიგგარეშე მობილობით ჩასარიცხ სტუდენტთათვის ვაკანტური ადგილების შესახებ წერილობითი განაცხადის (თანდართული ელექტრონული ფორმა) ცენტრში წარდგენის ვადა - 2018 წლის 23 თებერვლიდან 9 მარტის ჩათვლით;

04.03.2018 რიგგარეშე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!..

შპს ამერიკის ბიზნესის აკადემიის,  შპს თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ჰიპოკრატეს,  შპს თბილისის საერთაშორისო აკადემიისა და  შპს გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამისა და სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგი

Pages