15.10.2021 კვლევით კონკურსი სტუდენტებისთვის - ,,ისაუბრე, იკვლიე და აღმოაჩინე ნატო”

პროექტი - "Talk, Research and Discover NATO" GCSD-მ 2021 წლის ოქტომბერში დაიწყო. პროექტის მიზანია, ახალგაზრდებს და საზოგადოების სხვა ჯგუფებს გააცნოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის შესახებ არსებული აქტუალური თემები და ხელი შეუწყოს ამ საკითხებზე დისკუსიის წარმართვას.

12.10.2021 აგრარული მიმართულების სტუდენტებისთვის შესაძლებლობების განვითრების მიზნით ცხადდება რეგისტრაცია დისტანციურ ტრენინგებზე..

გაცნობებთ რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრარული საკითხებით დაინტერესებული პირების,აგრარული მიმართულების სტუდენტების,

12.10.2021 სამართლის განათლებისა და ექსპერტიზის ცენტრი „მართლმსაჯულების სახლი“ აცხადებს მსმენელთა მიღებას პრაქტიკული სწავლების საკვალიფიკაციო ტრენინგებზე.

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს,  პროფესიულად  მართლმსაჯულების საკითხებით დაინტერესებულ პიროვნებებს,  ან სამართლის სფეროში უკვე დასაქმებულებს, გეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა - დაეუფლოთ და გაიღრმავოთ მრავალმხრივი პროფესიულ-ეთიკური

11.10.2021 (UN OHCHR) სამხრეთ კავკასიაში სტუდენტებისთვის აცხადებს - ადამიანის უფლებების შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეთა შესარჩევ კონკურსს.
გაეროს ადამიანის უფლებათა  უმაღლესი კომისრის ოფისი (UN OHCHR) სამხრეთ კავკასიაში სტუდენტებისთვის აცხადებს - ადამიანის უფლებების შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეთა შესარჩევ კონკურსს. პროგრამა 
 
10.10.2021 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა...

10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ნათლად განმარტავს, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა წარმოადგენს ჯანმრთელობის განუყოფელ ნაწილს; არ არსებობს ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე

10.10.2021 ERASMUS+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების პროექტის “ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების გახსნა სტუდენტებისთვის

მიმდინარე წლის 7-8 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა სტუდენტებთან გამართულ შეხვედრაზე ERASMUS+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების პროექტის “ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების გახსნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესე