შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ,,კავკასიური სახლის“ ინიციატივით  იწყება  საჯარო ლექციები ონლაინ რეჟიმში.

22 თებერვალი - მომხსენებელი  ლადო პაპავა - "თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა კავკასიის კონტექსტში".

23 თებერვალი - მომხსენებელი ცირა ბარამიძე -"კავკასიის ინტეგრაციის საკითხი დიაქტრონულ ასპექტებში".

24 თებერვალი -მომხსენებელი ზაზა შათირიშვილი-"ფილოსოფია,როგორც ჭვრეტის ხელოვნება".