შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის  5 სტუდენტი კონკურსის შედეგად სტაჟირებას გაივლის  შპს  ჯ.ბ აუდიტის  ზუგდიდის ფილიალში. შპს  ჯ.ბ აუდიტი საერთაშორისო ასოციაციის წევრია და საქართველოს ბაზარზე არსებულ კომპანიებს შორის ერთ-ერთი მოწინავე აუდიტორული კომპანია.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის  3 სტუდენტი კონკურსის შედეგად სტაჟირებას გაივლის  მიკრო საფინანსო  ორგანიზაცია სააქციო საზოგადოება „ლაზიკა კაპიტალში“.