პროექტის - სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის  (SYNCS) ფარგლებში უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტები მაკარ ლაგვილავა, მარგალიტა ჯიქა, ნანა ბულესკირია, ნათია თირქია   ახორციელებენ პრაქტიკულ კვლევებს  ხობის, სენაკის, ზუგდიდისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში. კვლევა ეხება სკოლაში სამოქალაქო განათლების პრაქტიკული ასპექტების გაძლიერებას.