სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, კოდით 097, აცხადებს მიღებას საბაკალავრო პროგრამებზე. ასევე ჩაატარებს მე–12 კლასელთათვის საატესტატო გამოცდებით გათვალისწინებულ საგნებში ლექციებს უნივერსიტეტის ბაზაზე.

მისამართი: ჯანაშია N14
ტელ.: 893 94 92 52