სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2010 – 2011 სასწავლო წელს გაზაფხულის სემესტრში აღდგენის წესით ჩარიცხვის კანდიდატ და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაცია იწარმოებს მიმდინარე წლის 1 მარტამდე.