2010 – 2011 სასწავლო წლისათვის სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტებს განცხადებების რეგისტრაცია და პირად საქმეში არსებული სხვა დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენა შეგიძლიათ მიმდინარე სასწავლო წლის 7 – დან 17 თებერვლის ჩათვლით.