29 მარტს 12 სთ–ზე საინფორმაციო ცენტრი "ნატოს შესახებ" სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აწყობს ფილმის ჩვენებას ავღანეთის თემაზე.