2018 წლის 11 ოქტომბერს,  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართება ევროკავშირის   პროგრამის „პროფესიული განათლება გადამზადება და დასაქმება/შრომის ბაზარი“  წარდგენა. საქართველოს სოციალური სერვისების სააგენტოსა და  ევროკავშირის პროგრამის წარმომადგენლები სტუდენტებს გააცნობენ არსებულ სახელმწიფო სერვისებსა და პროგრამებს.