2019 წლის 16 მაისს სასწავლო უნივერსიტეტში ხელი მოეწერა მემორანდუმს საქართველოს მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სამართლის იურიდიული პირი- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრსა და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის.

მემორანდუმის მიზანია ცენტრსა და სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ჩარჩოების განსაზღვრა არაფორმალური განათლების, შემეცნებით აქტივობებში ჩართულობის, მოხალისეების პროგრამაში მონაწილეობის, თანატოლგანმანათლებელთა პროგრამაში მონაწილეობის, ტრენინგებისა და ლიდერების მომზადების და საბანაკე პროცესებში ჩართვის, ასევე სტუდენტთა სტუდენტურ ბანაკებში მონაწილეობისათვის

 

          P5167014.JPG P5167005.JPG