,,სტუდენტური დღეები 2019“ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში

 

        

      

 

 

 

          P5177155.JPG   P5177062.JPG

          P5177046.JPG   P5177027.JPG

          P5177032_0.JPG   P5177044_0.JPG