22-23 მაისი, ირმენ-ტრაუდ კობუშის საჯარო ლექციები გენდერის თემაზე;

 

 

 

        P5237252.JPG   P5237248.JPG

       P5237245.JPG  P5237263.JPG