2019 წლის 6 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ,,ქართული ფილოლოგიის“, ,,ისტორიის“, ,,ინგლისური ფილოლოგიის“ საბაკალავრო, ,,ქართული ლიტერატურის ისტორიის“, ,,მცირე ბიზნესის მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების ნაშრომების საჯარო დაცვა გაიმართა.

სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე საბაკალავრო ნაშრომები წარმოადგინეს და წარმატებით დაიცვეს ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის მონაწილე სტუდენტებმა.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა კურსდამთავრებულს და წარმატებას უსურვებს პროფესიულ საქმიანობაში.

     66222193_697669977312915_7237801363059507200_n.jpg   66047004_359532911376170_6477490090359652352_n.jpg

     66122283_339462740279928_4368499051662934016_n.jpg   66159111_487106698717425_1983144034452897792_n.jpg