უნივერსიტეტის რექტორის მიმართვამ კურსდამთავრებულთა მე-10 საიუბილეო გამოშვებაზე მოიცვა გაწეული 6 წლის მუშაობის ანგარიში და შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის მთავარი გზავნილები და ჩამოყალიბდა სამ ნაწილად:

1. უმაღლესი და პროფესიული განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა და რეფორმები: ENQA და ინტერნაციონალიზაცია, უწყვეტი განათლება, ასოცირებული ხარისხი, დაფინანსების ახალი მოდელი და უფასო საგანმანათლებლო პროგრამები, ავტორიზაცია - აკრედიტაცია და ევროპული სტანდარტები, სკოლისშემდგომი განათლება, სამეცნიერო ფესტივალი.

2. უნივერსიტეტის განვითარების გზა და მთავარი ღირებულებები: უნივერსიტეტის როლი რეგიონის განვითარებაში. მოკლევადიანი, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, მომზადება/გადამზადების კურსები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, (სასწავლო კორპუსები, სასწავლო სახელოსნოები, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორიები და ინვენტარი, საერთო საცხოვრებელი, მეცხოველეობის ფერმა, სასათბურე მეურნეობები, სადემონსტრაციო ფართები, ახალი სასწავლო კორპუსი, დაფინანსებული სპეციალობები, სკოლისშემდგომი განათლების პროექტი, სამეცნიერო პიკნიკი, კვლევები, რეგიონისა და ანაკლიის გამოწვევა, ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების 7 საერთაშორისო პროექტი, გაცვლითი პროგრამები - ერასმუს+, უცხოელი აკადემიური პერსონალი. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის დიდი გამოცდილება და უნივერსიტეტი- ევროპისთვის, როგორც სანდო პარტნიორი.

3. კურსდამთავრებულები (6000-ზე მეტი ბენეფიციარი - გადამზადებული პროფესიული მომზადების მოკლევადიან კურსებზე, 3000-ზე მეტი პროფესიული განათლების კურსდამთავრებული, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 2000 - ზე მეტი კურსდამთავრებული, 28 ერასმუსელი სტუდენტი ევროპის 22 სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული ღირებულებებით რეგიონში.

       67888250_2456494911063803_8739818157377585152_n.jpg68311386_2456493461063948_7163276387619438592_o.jpg

       67776658_1233378953506723_759254925493403648_o.jpg67774411_1233379016840050_2243514817476296704_o.jpg

       67933497_1233379250173360_8062822708984938496_o.jpg67959143_2456493867730574_4401479615902646272_n.jpg

       67761887_1233378416840110_209079549135159296_o.jpg68473618_1233378043506814_8998769131587108864_o_0.jpg

       68578243_2456494167730544_6889666415150759936_o.jpg68807520_2456493934397234_194339796900904960_n.jpg