როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე შეჩერდა სასწავლო პროცესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

მიმდინარეობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების იმ ცალკეული სწავლის შედეგების იდენტიფიცირება, რომლის მიღწევა შესაძლებელი იქნება დისტანციურად. დანერგვის პროცესი განხორციელდება საჭიროების შემთხვევაში მ/წლის 1 აპრილიდან . აღნიშნულ დროებით ღონისძიებაზე გამოიცემა ადმინისტრაციული აქტი, რომლის შესახებაც გეცნობებათ დამატებით.