შეგახსენებთ, რომ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სამართალი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ფარმაცია

საჯარო მმართველობა

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

ისტორია

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების სამაგისტრო-საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ზსსუ-ში სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამებია:

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების სამაგისტრო-საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 40 ადგილი (პროგრამის დასრულებისას თქვენ მიიღებთ განათლების მაგისტრის დიპლომს)

საჯარო მმართველობა - 40 ადგილი

ქართული ფილოლოგია - 20 ადგილი

ინგლისური ფილოლოგია - 15 ადგილი

ისტორია - 15 ადგილი

 

ჩვენი კოდია 097