მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის 31 ივლისიდან 2020 წლის 19 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე, მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე (www.students.emis.ge)
საფუძველი: სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის "2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები" 2020 წლის 10 ივლისის N1.1/69 ბრძანება