2020 წელს სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი პირსპირ სწავლების რეჟიმით დაიწყება 19 ოქტომბერს, ხოლო მიმდინარე პროგრამების სასწავლო პროცესი სტუდენტებისთვის  დისტანციური რეჟიმით გაგრძელდება 19 ოქტომბრის ჩათვლით, შემდგომ კი გაგრძელდება პირისპირს სწავლებით რეკომენდაციების დაცვით! გისურვებთ ჯანმრთელობას!!!