სასწავლო პროცესი დაიწყება 2020 წლის 19 ოქტომბერს. სტუდენტების მიღება შედგება უნივერსიტეტის ფოიეში. დღის წესრიგის შესაბამისად:

1. სტუდენტები შეხვდებიან სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და პროგრამის ხელმძღვანელებს.

2. სტუდენტები გაეცნობიან უნივერსიტეტის გეგმას, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს, სტუდენტის უფლება - მოვალეობებს და სხვა აუცილებელ ინფორმაციას.

სტუდენტები ვალდებულები არიან გაითვალისწინონ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები და თან იქონიონ პირბადეები.