იურიდიული ფირმა გეთო ფროჯექტის მიერ გამოცხადებულ სტატიების კონკურსს ორი გამარჯვებული ყავს,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მესამე კურისი სტუდენტი ნანა დარასელია - თემა: პატიმრების უფლებები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის მეოთზე კურსის სტუდენტი ნატა ზურაბაშვილი - თემა: დამცავი ორდერის დანიშნულება და მოქმედების ფარგლები

ორივე მონაწილის სტატია/ნაშრომი საავტორო უფლების დაცვით გამოქვეყნდა www.geto.ge - ის ვებგვერდზე; ორივე მონაწილეს გადაეცა ორ ენოვანი სერთიფიკატი და ფასდაკლების ვაუჩერი ფირმისგან, დაგეგმილ ფასიან ტრენინგებში მონაწილეობის მისაღებად.