19 თებერვალი პლაგიატის პრევენციის საერთაშორისო დღეა. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი erasmus+ საერთაშორისო პროექტის "INTEGRITY" (აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) ფარგლებში 2018 წლიდან აქტიურად ახორციელებს პლაგიატის პრევენციას პლაგიატის ამომცნობი პროგრამის TURNITIN გამოყენებით, რომელიც ატვირთულია MOODLE პლატფორმაზე.

 

 

                                                  პლაგიატის ფოტო. ქართ..png