26 თებერვალს, DSTG (development of science and technology in Georgia https://www.facebook.com/DSTG2021)-ის ორგანიზებით, თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე ონლაინ ვებინარს (ზუმის ლინკი იხილეთ ქვევით) მაღალტემპერატურულ ზეგამტარობაზე ჩაატარებს Prof. Yasutomo Uemura კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან, ნიუ იორკი. დაინტერესებულ  ინფორმაცია დაინტერესებული სტუდენტებისათვის!.