15.08.2011 პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსის მესამე საფეხურის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  თეორიული კურსი  სრულდება 2012 წლის 2 თებერვალს.

შუალედური გამოცდები ჩატარდება 2011 წლის 8 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით. ფინალური გამოცდა ჩატარდება 2012 წლის 26 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით.

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  თეორიული კურსი  სრულდება 2012 წლის 2 თებერვალს.

შუალედური გამოცდები ჩატარდება 2011 წლის 15 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით. ფინალური გამოცდა ჩატარდება 2012 წლის 26 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით.

აღნიშნულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2011 წლის  15 აგვისტოდან  1 სექტემბრამდე  გამოცხადებულია საზაფხულო არდადეგები.