ძალაში შევიდა და გამოქვეყნდა კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის Horizon Europe-ის სამუშაო პროგრამა 2021-2022. სამუშაო პროგრამა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/h...