გაცნობებთრომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრარული საკითხებით დაინტერესებული პირებისაგრარული მიმართულების სტუდენტების, ფერმერებისა და აგრარულ მეურნეობაში ჩართული პირების შესაძლებლობების განვითრების მიზნით აცხადებს რეგისტრაციას დისტანციურ ტრენინგებზე

· ხორბლის მაღალიხარისხიანი და მყარი მოსავლის თანამედროვე ტექნოლოგიები - 18 ოქტომბერი / 11:00 – 14:00 სთ.

·         თაფლის წარმოება და ფუტკრის ოჯახის მოვლა - 8 ნოემბერი / 12:00 – 15:00 სთ

·         კარტოფილის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები - 12 ნოემბერი / 11:00 – 14:00 სთ.

·         საძოვრების მდგრადი მართვა - 15 ნოემბერი / 11:00 – 15:00 სთ.

·       მეცხოველეობა -  მსხვილფეხა რქპირუტყვის ჯიშებიდაავადებებიპრევენციაგანაყოფიერება და ჰიგიენური სტანდარტები - 17 ნოემბერი / 11:00 - 15:00 სთ.

·         თხილის კულტურის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები - 18 ნოემბერი / 11:00 - 14:00 სთ

*თითოეულ პირსსურვილის შემთხვევაშიშეუძლია დაესწროს ერთ ან რამდენიმე ტრენინგსმონაწილეობა უფასოა.

ტრენინგები გაიმართება „zoom“-ის პლატფორმის საშუალებით.

ტრენინგების გავლის მსურველებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა

https://bit.ly/39rbkzj