სარედაქციო საბჭო

მიმდინარეობს საიტის განახლება
სარედაქციო საბჭო
 
ჟურნალის საქმიანობას ორგანიზებას უწევს ჟურნალის რედაქტორი. რედაქტორი პასუხისმგებელია ჟურნალის აკადემიურ ხარისხსა და შინაარსზე.
 
ჟურნალის მართვის საკონსულტაციო ორგანოა სარედაქციო საბჭო. სარედაქციო საბჭოს მუდმივი წევრები არიან დამფუძნებლების წარმომადგენლები, სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობაში შედის ჟურნალის რედაქტორი.
 
სარედაქციო საბჭოს მოწვეული წევრი შეიძლება იყოს სამართლის დარგში მოღვაწე გამორჩეული სპეციალისტი, სახელმწიფო, საერთაშორისო, არასამთავრობო, პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელი, პარტნიორი უცხოური უნივერსიტეტის პროფესორი.
 
სარედაქციო საბჭოს წევრები არიან:
  • გიორგი მირიანაშვილი - რედაქტორი, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;
  • ანა ფირცხალაშვილი - სამართლის დოქტორი, პროფესორი;
  • მარინე კვაჭაძე - სამართლის დოქტორი, პროფესორი;
  • მამუკა შენგელია - სამართლის დოქტორი, პროფესორი;
  • ლევან ჯაყელი - სამართლის დოქტორი, პროფესორი;
  • დავით ხობელია - სამართლის დოქტორი, პროფესორი;
  • სოფიო შენგელია - ასისტენტ-პროფესორი.