შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი– რეგიონში ერთადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ყველა აკრედიტებულ პროგრამაზე:  სამაგისტრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება;

საქართველოს ისტორია;

ქართული ლიტერატურა;

საბაკალავრო პროგრამები:

ინგლისური ფილოლოგია;

ბიზნესის ადმინისტრირება;

ფარმაცია;

ქართული ფილოლოგია;

ისტორია;

მეოთხე  და მეხუთე საფეხურების პროფესიული პროგრამები:

კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი), ფარმაცევტის თანაშემწე, კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი, ბუღალტერი.