სამუშაო შეხვედრები გერმანიაში ევროპულ კვლევებზე მომუშავე აკადემიური პერსონალის პროგრამის ფარგლებში

მიმდინარეობს საიტის განახლება

მიმდინარე წლის 27 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორები სხვა რეგიონული უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდნენ გერმანიაში (ბერლინი, ბონი). სამუშაო შეხვედრები, Egeria Solutions და კონრად ადენაუერის ფონდის ორგანიზებით, „ქართული უმაღლეს სასწავლებლებში ევროპული კვლევებზე მომუშავე აკადემიური პერსონალის“ პროგრამის ფარგლებში იყო დაგეგმილი.

ასევე, ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია შეხვდა ჰუმბოლტის, ბონის და ვიადრინას უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს

Konrad-Adenauer-Stiftung Egeria Solutions Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)