შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებულია სტაჟირება საბაჟო დეპარტამენტში, რომელშიც ვიწვევთ თქვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს და საგანმანათლებლო პროგრამის დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტებს.

აღნიშნულ სტაჟირებებზე დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ აპლიკაცია საჯარო სამსახურის ვებ გვერდზე https://www.hr.gov.ge და იქიდან გამოგვიგზავნონ თავიანი აპლიკაცია ჩვენს მიერ გამოცხადებულ სტაჟირების ვაკანსიებზე. 

კანონის მიხედვით, სამწუხაროდ, სხვა წყაროდან მიღებულ რეზიუმეებს ვერ განვიხილავთ.

სტაჟირება გულისხმობს, როგორც თეორიულ სწავლებას, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს და ძალიან ინფორმატიულია.

1.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78665?active=1

2.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78669?active=1

3.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78672?active=1

4.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78675?active=1

5.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78677?active=1

6.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78673?active=1

7.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78671?active=1

8.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78670?active=1

9.       https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78698?active=1

10.    https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78691?active=1

11.    https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78689?active=1

12.    https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78687?active=1

13.    https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78797?active=1

 

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 1მაისი

სტაჟირება თავისთავად არ გულისხმობს შემდგომში დასაქმებას, თუმცა კონკურსის გამოცხადების დროს,  წარმატებული კანდიდატებს ეძლევათ კონკურსში მონაწილეობისა და დასაქმების შესაძლებლობა.