ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის  საზოგადოებასთან  ურთიერთობის განყოფილების ძირითადი ფუნქციებია:

  • სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენების საზოგადოებისათვის ობიექტურად წარმოჩენა: უნივერსიტეტში  სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების, დაგეგმილი ან განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებების საჯაროობა.
  • საზოგადოებასთან სხვადასხვა სახის აქტიური ურთიერთობა, მათ შორის თანამშრომლობა, სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ერთობლივი პროექტების განხორციელება.
  • სასწავლო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების, მათი საქმიანობის, ასევე აკადემიური პერსონალის პოპულარიზაცია და მხარდამჭერი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.