საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაფინანსდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ბაზაზე სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის სრული სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები.