მიმდინარე წლის 22 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმართველობის წევრთა არჩევნები, ფაკულტეტების მიხედვით არჩეულ იქნა წარმომადგენლები.