რეგისტრაცია იწარმოებს მიმდინარე წლის 14 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით,  22,  მათ შორის, 7 ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე.

განათლების მიმართულება:

ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგი  (V დონე)  მოდულური

სოციალური მეცნიერებები:

ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი   (IV დონე)  მოდულური

ბიზნესის  ადმინისტრირების მიმართულება:
ბანკის ოპერატორი (V საფეხური)

ოფისის მენეჯერი (IV დონე) მოდულური
ბუღალტერი             (III, IV, V საფეხურები)
ფერმერი (IV დონე) მოდულური

სამართლის მიმართულება:
კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)  (III, IV, V საფეხური)

ჯანდაცვის მიმართულება:
ფარმაცევტის თანაშემწე  (IV დონე) მოდულური
პრაქტიკოსი ექთანი         (V დონე)  მოდულური
კბილის ტექნიკოსი          (III, IV, V საფეხურები)
 

აგრარული მიმართულება:
ზოოტექნიკოსი (III დონე) მოდულური
ვეტერინარიული  მომსახურების სპეციალისტი  (IV დონე)  მოდულური

მემცენარე ( III საფეხური)

მზარეული ( II    საფეხური)

ინჟინერიის მიმართულება:

ინფორმაციული ტექნოლოგი ( III საფეხური)

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი (III, IV  საფეხური)

ელექტრიკოსი  ( III საფეხური)

დურგალი   ( III საფეხური)

შემდუღებელი   ( III საფეხური)

ფილათმწყობი   ( III საფეხური)

ხელოვნების მიმართულება:
მოცეკვავე   (III საფეხური

ყველა დაინტერესებულ პირს ეძლევა შესაძლებლობა, სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით, დაეუფლოს სასურველ პროფესიას, ბიზნესის ადმინისტრირების, ჯანდაცვის, სამართლის, აგრარული,  ინჟინერიის, სოციალური, ხელოვნების, განათლების  და სხვა მიმართულებებით.

რეგისტრაციის მსურველმა თან უნდა იქონიოს  პირადობის მოწმობა, სრული ზოგადი /საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - (ატესტატის) ასლი, 2 ფოტოსურათი ზომით ¾, დაბადების მოწმობის ასლი.

მისამართი:

ზუგდიდი, ჯანაშიას №14;  სენაკი, მშვიდობის № 192

გისურვებთ წარმატებას!