10.09.2020 “წიგნების თაროს” მე-5 სტუდენტური სეზონისთვის რეგისტრაცია დაიწყო!

მე-5 სტუდენტური სეზონიწიგნების თაროსმე-5 სტუდენტურ სეზონში მონაწილეობის მსურველმა უმაღლესი სა

08.09.2020 ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო იმ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ რომლებმაც მოიპოვეს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება..

03.09.2020 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - ზსსუ-ში

2020-2021 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2020 წლის 11 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

2. სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება

2020 წლის 13 სექტემბერს,

02.09.2020 სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!..
01.09.2020 პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ! უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი 21 სექტემბერს დაიწყება

2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2020 წლის 02 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით.

აკადემიური რეგისტრაცია იწარმოებს

15.08.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 16 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა  მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის  16 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად                                                                                                                      

02.08.2020 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა...
01.08.2020 უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ახალ პროფესიულ პროგრამებზე...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა  სხვა პროფესიულ პროგრამებთან ერთად დამატებით მოიპოვა უფლება განახორციელოს: ზუგდიდის ბაზაზე - ფარმაცია, სკოლამდელი აღზრდა, რეპორტიორობა ჟურნალისტიკაში, კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება, პირის ღრუს ჰიგიენისტი, ბიბლიოთეკარი, კომპიუტერული ქსელი და სისტემები.

31.07.2020 დაიწყო 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა...
11.07.2020 პროფესიული პროგრამების სტუდენტების საყურადღებოდ!..

ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციისა და მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი 2020 წლის  13 ივლისიდან განახლდება

Pages